מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ו' הקדמה חלק ה'

ע"י: הרב אבנר ששר