מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ז' פרק א' חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר