מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ח' פרק א' חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר