מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

דמותו האמיתית של "גדול תורה"

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ