מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור י' פרק א' חלק ג'

ע"י: הרב אבנר ששר