מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור י"ב פרק א' חלק ה'

ע"י: הרב אבנר ששר