מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור י"ג פרק א' חלק ו'

ע"י: הרב אבנר ששר