מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ט"ו פרק א' חלק ח'

ע"י: הרב אבנר ששר