מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ט"ז פרק ב' חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר