מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור י"ז פרק ב' חלק ב'

ע"י: הרב אבנר ששר