מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור י"ח פרק ב' חלק ג'

ע"י: הרב אבנר ששר