מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור י"ט פרק ג' חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר