מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

דף צז': מטבע של ירושלים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ