מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

השירות הצבאי כמצוות ה'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור