מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

היחס לכוחי ועוצם ידי

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור