מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור כ"ב פרק ד' חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר