מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » הכנה לצבא

קדושת המדינה - סירוב פקודה?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור