מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור כ"ד פרק ד' חלק ג'

ע"י: הרב אבנר ששר