מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

דף נ': מעשה בבתו של נחומיה חופר שיחין שנפלה לבור

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ