מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » אגדות חז"ל

דף ס עמוד ב': כלבים

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ