מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור כ"ו פרק ד' חלק ה'

ע"י: הרב אבנר ששר