מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור כ"ז פרק ד' חלק ו'

ע"י: הרב אבנר ששר