מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור כ"ח פרק ה' חלק א'

ע"י: הרב אבנר ששר