מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור כ"ט פרק ה' חלק ב'

ע"י: הרב אבנר ששר