מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מסילת ישרים

שיעור ל' פרק ה' חלק ג'

ע"י: הרב אבנר ששר