מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

פרק לט- לא תעשה לך פסל

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל