מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » מהר"ל

פרק לט- ד"ה "והנה"

ע"י: הרב אליעזר קשתיאל