מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

יגדל- מחלוקת רמב"ם והראב"ד

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי