מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

היסוד הרביעי קדמון לכל דבר אשר נברא הקדמה והבאת דעת הרמבם בעניין

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי