מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

לא קם בישראל עוד נביא ומביט את תמונתו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי