מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

לא יחליף, ולא ימיר דתו, לעולמים לזולתו

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי