מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

קשר הנשמה לקב"ה ומעלת הדיבוק בת"ח

ע"י: הרב יהודה עובדיה