מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

"לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי