מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » ימים נוראים

שיחה לקראת בקשת סליחות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר