מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כללי

דברי חיזוקי מלחמה

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר