מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

מצגת בוגרים לכבוד 80 שנה לרב הדרי שליטא

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי