מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

עצרת הוקרה לרב הדרי בהגיעו לגבורות - וידאו חלק א

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי