מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

יגדל- ישלח לקץ הימין משיחנו, לפדות מחכי קץ ישועתו- חלק ג'

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי