מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

השייכות הפנימית אל הקודש

ע"י: הרב יהודה עובדיה