מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

ההבדל בין דביקות אלוקית לאלילות רוחנית

ע"י: הרב יהודה עובדיה