מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

"מתים יחייה אל ברוב חסדו"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי