מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

עשרת מכות מצרים כנגד עשרת מוקדי הכוח של האנושות (חלק ב)

ע"י: הרב יהודה עובדיה