מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שיעורים נוספים

השיוויון בנטל האמיתי . ועיונים בפרשת ויקהל

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ