מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עולת ראי"ה

קח את בינך את יחידך אשר אהבת את יצחק

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי