מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » שמועות ראי"ה

שבת חוה"מ פסח

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי

Acrobat להורדת השיעור