מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

על פנים וחוץ בעבודת ה'

ע"י: הרב יהודה עובדיה