מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » עבודת ה'

סוד בית הכסא - עולם הפרטים, והמוסר הטבעי

ע"י: הרב יהודה עובדיה

Acrobat להורדת השיעור