מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

כיצד ניתן להגיע לאהבת ה'?

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור