מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

הקדושה - המפתח לעבודת ה'

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור