מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » לבניינה של תורה

"נוֹדֶה לך לְּעוֹלם" - הכרת הטוב הבכירה שבמידות

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור